SPC

Svěřenské Fondy

Svěřenský fond je tradiční nástroj pro správu, uchování či navyšování jakéhokoli majetku. Může být velmi užitečný pro každého, kdo vydělává nebo má nějaký majetek.

Správou majetku se zabýváme již od roku 2014, kdy bylo možné v České republice na základě zákona 89/2012 Sb. začít používat svěřenský fond jako nástroj pro správu majetku.

Svěřenský fond vzniká notářským zápisem.

Jsme lídrem na trhu v poskytování profesionálních servisních služeb správcům svěřenských fondů. Zprostředkováváme atraktivní možnosti navýšení hodnoty majetku. Spolupracujeme s Asociací správců svěřenských fondů (ASSF) na zajištění odborného a profesního růstu správců.

Poradíme s daňovými záležitostmi. Pohybujeme se ve specifické oblasti vyžadující odborné zaměření a komplexní znalosti celého tematického rámce. Spolupracujeme s daňovými kancelářemi s úzkou odbornou vazbou na příslušné auditory. S námi se vyhnete všem nástrahám.

SPC

Poradíme S Právními Záležitostmi

Mnohé instituce i právníci se v problematice nedostatečně orientují, což správcům svěřenských fondů často komplikuje situaci a neumožňuje jim využít potenciál svěřenského fondu.

Ve spolupráci s předními právními kancelářemi, které se problematikou svěřenských fondů zabývají již od počátku, poskytujeme právní služby správcům svěřenských fondů na té nejvyšší úrovni.

SPC

Servisní Služby

Na základě našich zkušeností jsme schopni poskytovat profesionální servisní služby, k nimž patří například: